PÕHJAMAA PÄIKESE KULLAS. Laine Randjärv

12,00 €
Laine Randjärve raamat „Põhjamaa päikese kullas“ põhineb koorijuhtide Tuudur Vettiku ja Roland Laasmäe kirjavahetuse analüüsil ja hõlmab laulupeoliikumisega seonduvaid sündmusi aastatel 1938 – 1980, mille vahele jäi peategelaste aktiivse tegevuse periood ning palju olulisi ning pöördelisi kultuuriajaloolisi sündmusi. Raamatu pealkiri on otseselt seotud Vettiku lauluga „Su Põhjamaa päikese kullast”, millega ta kandideeris ka Eesti Vabariigi hümni leidmiseks korraldatud konkursil.
Raamat toetub teaduslikele allikatele ning sisaldab muusikateoste ja isikunimede registreid ning on varustatud põhjalike viidetega. Osaliselt kattub see autori kunagise uurimustöö publikatsiooni materjaliga, põhinedes rahvusvahelistes teadusajakirjades avaldatud artiklitele ning on sümboolne järg 2012. aastal kirjastuses SE&JS välja antud Randjärve teosele „Sillad üle piiride”, kus oli dirigent Vettiku ja tema õpilase Laasmäe kirjavahetus on tervikuna esitletud, lisaks sellele meeste sõprade, kolleegide ja tuttavate mälestused.
Mida kaugemale jäävad nõukogude ajal toimunud kultuurisündmused, seda vähemaks jääb inimesi, kes on neist ise vahetult osa võtnud ning saavad oma mälestusi jagada. Oma sõnastuses ja ülesehituses on ta mõeldud siiski laiemalt kultuurihuvilisele lugejale, kes leiab siit nostalgilisi meenutusi suurejoonelistest laulupidudest kui ka traagiliste olukordade kirjeldusi, mida pidid üle elama stalinliku režiimi poolt represseeritud loomeinimesed.
Arvamused:
Raamatus on arvukalt esile toodud väärtuslikke muusikaajaloo fakte, mis on meie lähiajaloos tänaseni tundmatud või vähe uuritud ja mis valgustavad olulisi, isegi valusaid momente meie kultuuriloos – eriti muidugi laulupeoliikumisse puutuvat.
Hain Rebas, ajaloolane, emeriitprofessor, ohvitser ja meeskoorilaulja
***
Raamat pakub laia ülevaate Eesti koorikultuuri arendajate tegevusest, nende töö avalikkuse eest varjule jäänud tahkudest ja muusikakultuuri vaevadest nõukoguliku surutise tingimustes. Koorimuusika rolli meie rahvuskultuuris ning selle seoseid poliitilise ajalooga analüüsitaksegi eeskätt läbi silmapaistvate muusikategelaste ja pedagoogide tegevuse. Raamatu olulisi väärtusi on kirjavahetuse toomine kultuuriajaloost huvitatud lugejani. Kõik kokku kaasahaarav lugemine!
Lauri Vahtre, ajaloolane
Raamatu Põhjamaa päikese kullas väljaandmist toetas Eesti Kultuurkapital.
Lisa ostukorvi